November 10, 2010

Уага-э

Уага-э, уага-э, пири пири пибим падам.

Уага-э, уага-э, пири пири пибим падам.

Пада бадам, пада бадам, пада бадам, пада бадам,
пада бадам, пада бадам, пада бадам, пада бадам.

Пиди бибим, пиди бибим, пиди бибим, пиди бибим,
пиди бибим, пиди бибим, пиди бибим, пиди бибим.

Пата тум, тум, тум, ту-тум.
Пата тум, тум, тум, ту-тум.
Пата тум, тум, тум, ту-тум.
Пата тум, тум, тум, ту-тум.
Пата тум, тум, тум, ту-тум.
Пата тум, тум, тум, ту-тум.
Пата тум, тум, тум, ту-тум.

Уага-э, уага-э, пири пири пибим падам.